Triangle Media heeft zich niet exclusief verbonden aan 1 of meerdere specifieke gemeenten.
Wij bedienen overal, in elke gemeente, waar u dat wilt en waar de mogelijkheden dit toestaan.

Wij bedienen en adviseren u dus vanuit een onafhankelijke positie, waarbij we samen met u de volgende stappen doorlopen:
- in welke van de door u gewenste gemeente(n) is uw A0 driehoeksborden campagne toegestaan?
- wat is het aantal locaties wat u minimaal en maximaal nodig heeft om tot een goede dekking te komen?
- wat is het meest geschikte aantal campagnedagen in verhouding tot uw budget en doelstelling?

Op basis van de uitkomst hiervan verwerken we de mogelijkheden in diverse offertes en werken we intensief samen toe naar een voor u succesvolle A0 driehoeksborden campagne.

Onafhankelijk...

Triangle Media is de enige onafhankelijke aanbieder van A0 driehoeksborden campagnes.

Lees verder...

Alternatieven...

Naast A0 driehoeksborden bieden we ook alternatieve vormen van outdoor media aan.

Lees verder...

035 772 30 28

Over Triangle Media - Triangle Media