Provincie: Gelderland
Gegevens
Advies aantal dagen: 7 Advies aantal locaties: 15 Aantal inwoners: 25.000
Voorbeeld tarieven inclusief
15 Locaties / 7 Dagen / drukwerk / full service € 538,- Boeken
Bijzonderheden
Een locatie staat gelijk aan 1 A0 bord minimaal 2 en maximaal 3 vlakken per bord.
Voorbeeld: 15 locaties tellen dus 30 of 45 A0 vlakken.

Voorbeeld tarieven zijn gebaseerd op volledig verzorgde A0 campagnes op basis van lokaal/culturele onderwerpen.
Campagnes met een commerciële boodschap zijn ook mogelijk.
Alle vermelde tarieven zijn exclusief 21% BTW en poster design.

Onafhankelijk...

Triangle Media is de enige onafhankelijke aanbieder van A0 driehoeksborden campagnes.

Lees verder...

Alternatieven...

Naast A0 driehoeksborden bieden we ook alternatieve vormen van outdoor media aan.

Lees verder...

035 772 30 28

Winterswijk - Triangle Media