Provincie: Zeeland
Gegevens
Advies aantal dagen: 7 Advies aantal locaties: 25 Aantal inwoners: 47.939
Voorbeeld tarieven inclusief
25 Locaties / 7 Dagen / drukwerk / full service € 1.050,- Boeken
Bijzonderheden
Een locatie staat gelijk aan 1 A0 bord met 2 vlakken per bord.
Voorbeeld: 25 locaties tellen dus 50 vlakken.

Voorbeeld tarieven zijn gebaseerd op volledig verzorgde A0 campagnes op basis van commerciële onderwerpen.
Campagnes met een culturele boodschap zijn ook mogelijk.
Aangrenzende gemeenten
Alle vermelde tarieven zijn exclusief 21% BTW en poster design.

Onafhankelijk...

Triangle Media is de enige onafhankelijke aanbieder van A0 driehoeksborden campagnes.

Lees verder...

Alternatieven...

Naast A0 driehoeksborden bieden we ook alternatieve vormen van outdoor media aan.

Lees verder...

035 772 30 28

Middelburg - Triangle Media