Provincie: Noord-Holland
Gegevens
Advies aantal dagen: 7 Advies aantal locaties: 25 Aantal inwoners: 838.338
Voorbeeld tarieven inclusief
25 Locaties / 7 Dagen / drukwerk / full service € 1.154,- Boeken 50 Locaties / 7 Dagen / drukwerk / full service € 2.116,- Boeken
Bijzonderheden
Een locatie staat gelijk aan 1 A0 bord minimaal 2 en maximaal 3 vlakken per bord.
Voorbeeld: 15 locaties tellen dus 30 of 45 A0 vlakken.
Aangrenzende gemeenten
Alle vermelde tarieven zijn exclusief 21% BTW en poster design.

Onafhankelijk...

Triangle Media is de enige onafhankelijke aanbieder van A0 driehoeksborden campagnes.

Lees verder...

Alternatieven...

Naast A0 driehoeksborden bieden we ook alternatieve vormen van outdoor media aan.

Lees verder...

035 772 30 28

Amsterdam - Triangle Media